ORAM(Organization for Refuge, Asylum & Migration) faliyetlerinde; güvenilir hukuki statü, korunma ve yerleşme arayışındaki mültecilere yardım eder. Biz; mültecilere karışık bürokratik sistemlerde yol gösterici bilgileri ve emniyeti sağlamayı amaç ediniriz.

Yerinden edilmiş mülteciler arasında, bazıları zarar görme ve şiddet açısından daha büyük  risk altındadırlar ve acil korunmaya ihtiyaç duyarlar. Bunlar çocuklar,seksüel  ve cinsel azınlıklar, işkence mağdurları , çocuk sahibi yalnız kadınlar, insan kaçakçılığı mağdurları, engelliler, yaşlılar, hayati tehlikesi olan hastalar ve sığındıkları ülkede tekrardan saldırıya maruz kalanlardır.

Kaynaklar

Publications

Mülteciler için bilgi

Refugee Assistance